مقالات

  • بازاریابی یا تبلیغات؟

    مقدمه : وقتی هر روز از منزل به قصد دانشکده و یا جاهای دیگری که قرار است برویم ، در مسیر راه با هزاران نوع تبلیغات اعم از خصوصی و غیر خصوصی که در صدد جلب و جذب مشتریان و مخاطبین خویش می باشند ، قرار می گیریم که

  • آیا دادن هدایای شرکتی هوشمندانه است؟

    ممکن است دیده باشید که بعضی شرکت ها به همکاران خود و یا به مشتریان، هدایایی می دهند؛ و شاید خود شما هم تعدادی از این نوع هدایا دریافت کرده باشید؛ اما شاید به این مسئله هم فکر کرده باشید: پولی که بابت این هدایا هزینه می

  • اصول بازاریابی تلفنی

    چکیده: طبق تحقیقات به عمل آمده، با رقابتی شدن کسب و کارها،اهمیت ارتباط مؤثر با مشتریان نیز بیشتر می شود در این فضا از بین شیوه های مختلف ارتباط با مشتری نظیر تبلیغات، روابط عمومی، فروش شخصی، پیشبرد فروش و بازاریابی